ЋирилицаЛатиница КонтактЈавне набавке


 

ARHIVALIJA MESECA

 

2


3

 

4

 

ISSN (Online) 2812-9636

ИНСТИТУЦИЈА
:
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:
Др Јасмина Николић, директорка Историјског архива Пожаревац


АУТОР И УРЕДНИК ПОРТАЛА:
Др Јасмина Николић


ТЕХНИЧКИ УРЕДНИК:
Александра Богдановић

 

АУТОРИ:
Др Јасмина Николић
Др Драгана Милорадовић
Наташа Милошевић Дулић
Мирјана Степановић


ПОЧЕТАК
1.10.2021.

СТАТУС:
У току
___________________________

КОНТАКТ ПОДАЦИ:
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
ДР ВОЈЕ ДУЛИЋА 10
12000 ПОЖАРЕВАЦ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
www.arhivpozarevac.org.rs
info@arhivpozarevac.org.rs
+381.12.523.082

 

1

АРХИВАЛИЈА МЕСЕЦА – СЕПТЕМБАР 2022.

 

     GRAĐANIN

 

ЖЕЛЕЗНИЦЕ  У  ОБЛАСТИ   ПОЖАРЕВАЧКОЈ

  "Није далек дан када ће човек за један сат моћи да пређе и 50 миља“
Исак Њутн, 1727. године

Кола за превоз људи и терета развијала су се, усавршавала и пролазила кроз разне облике, у зависности од терета коме су била намењена. Стављањем чврсте, челичне подлоге решио би се један озбиљан проблем, обезбедила би се сигурност и брзина транспорта.

Питање градње железница у Округу пожаревачком покренуто је још седамдесетих година 19-тог века, када у Србији није било још ни једног километра. У Окружној скупштини донета је одлука да се тражи концесија за градњу окружних железница. После великог напора Округ је добио концесију 1906. године.

Несумњиво се знало да пруга значи модернизацију. Његово Величанство Краљ, на предлог г. Министра финансија, а по саслушању г. Председника Министарског савета, прописао је и прогласио Закон о грађењу железничке пруга Пожаревац-Кучево, Петровац-Жагубица и Пожаревац-Свилајнац. Главне одредбе Закона гласе: Овлашћује се Министар финансија и Министар саобраћаја, да за државу преузму сва права и обавезе бивше Пожаревачке области по уговору о грађењу железничких пруга наведене области, закљученом 2. марта 1929. године између бивше Пожаревачке области и фирме Американ Орјентал Констриксион Сандакт, са изменама које одобри Председник Министарског савета“ („Грађанин“, број 52 од 28. јуна 1931. године, страна 1, ИАП).

На изградњи железничких пруга у нашој земљи, радила су, у прво време, искључиво страна предузећа јер су лицитацијом давали јефтиније понуде. Предузеће Лозингер и Компанија из Берна преузела је послове по Уговору за почетак грађења пруге тек 1931. године. Пројектна документација се односила на изградњу пруге Пожаревац-Кучево, дужине 61 км.

Како бисмо Вас подсетили на време изградње железничких пруга у Србији, објављујемо као архивалију месеца септембра,  прву страну листа Грађанин од 17. септембра 1931. године, о почетку изградње пруге Пожаревац – Кучево.

Одабрала: Мирјана Степановић, виши архивист